Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák

Hallgatói kutatások

BSc szakdolgozati, MSc dipolomamunka és TDK témák a Meteorológiai Tanszéken

A lehetséges választható témák iránt a hallgatók személyesen érdeklődhetnek a DE Meteorológiai Tanszéken dolgozó oktatónál, kutatónál akiknek a főbb kutatási területei az alábbiak:

Dr. Szegedi Sándor tanszékvezető egyetemi docens:

 • Mezoskálájú városklimatológiai/humánkomfort vizsgálatok, történeti klimatológiai kutatások, terepklíma mérések
 • Meteorológiai elemek és légszennyezettség összefüggése egy kiválasztott mintaterületen.   
 • Erdő mikroklíma mérések egy kiválasztott mintaterületen.
 • Terepklíma mérések egy kiválasztott mintaterületen.
 • Városi hősziget mérések egy kiválasztott településen.
 • Városi humánkomfort mérések egy kiválasztott településen

Dr. Lázár István egyetemi adjunktus:

 • Szélklimatológiai vizsgálatok, különös tekintettel helyi SODAR mérésekből származó adatokból.   
 • A szélenergia hasznosításhoz kacspolódó potenciálvizsgálatok különböző térbeli és időskálán
 • A szélklíma energetikai célú vizsgálata.
 • Statisztikus-klimatológiai vizsgálatok.

Dr. Tóth Tamás egyetemi adjunktus:

 • A megújuló energiaforrások, különös tekintettel a biomassza hasznosítás társadalmi-gazdasági vonatkozásaira.
 • A különféle megújuló energiaforrások társadalmi elfogadottságának vizsgálata, elemzése.
 • A megújuló energiaforrások társadalmi-gazdasági vonatkozásai.   
 • A megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei.
 • A megújuló energiaforrások környezetre gyakorolt hatásai.
 • A bioenergiák hasznosításának alternatívái.

Dr. Wantuch Ferenc egyetemi adjunktus:

 • Repülésmeteorológiai kutatások különös tekintettel a hideglégpárnás helyzetekre, a látástávolság, a köd előrejelezhetőségére   
 • Elsősorban repüléshez kapcsolódó meteorológiai jelenségek, szinoptikus meteorológiai és klimatológiai elemzések

 

   

  Frissítés dátuma: 2018.05.29.