Kutatási témák

Kutatások a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén
 

 • Városklíma
  Ezen a területen elsősorban Debrecen és a környező települések városi hőszigetének idő és térbeli dinamikája a kutatások tárgya. Több mérési kampányt folytattunk le gépkocsira szerelt meteorológia szenzorok alkalmazásával. Ezen mérések eredményeként kirajzolódott a Debreceni és a környező településeken megfigyelhető városi hősziget térszerkezetének kifejlődésének jellegzetességei. Továbblépésként folyamatban van egy debreceni automata városklíma állomáshálózat kiépítése, ami a város különböző részeiben lehetővé teszi a hősziget időbeli változásainak nyomon követését.
   
 • Szélkíma
  A már hagyományosnak tekinthető megújuló erőforrásokkal kapcsolatos kutatások területén a tanszék kutatói elsősorban a szélklíma statisztikai vizsgálata területén folytatnak vizsgálatokat. Ebben a tanszékünk birtokában levő SODAR berendezés adatsorai nagy segítséget nyújtanak, lehetővé téve az áramló légtömegek belső struktúrájának feltárását a felszín közelitől több száz méteres magasságig.
   
 • A megújuló energiaforrások társadalmi aspektusai
  Ezen a területen a megújuló energiaforrások, főképp a  biomassza felhasználásával kapcsolatos társadalmi kérdések területén folytatunk vizsgálatokat. Kérdőives felmérések alapján elemzésre kerül a megújulók alkalmazásában az egyes területeken a lakossági ismeretek, igények, a felmerülő problémák és az elfogadottság kérdései.

 

 

Frissítés dátuma: 2018.06.04.